HABERLER

 

HUBB Tamburi Mundi Festivali Sponsoru

 

Dünyan?n en önemli vurmal? çalg?lar festivallerinden biri olan Tamburi Mundi Festivali, bu sene de Almanya'n?n Freiburg ?ehrinde 30 Temmuz - 7 A?ustos tarihleri aras?nda gerçekle?ecek.

Glen Velez, Carlo Rizzo ve Suat Borazan gibi dünyaca ünlü bir çok vurmal? çalg? virtüozünün atölyeler düzenleyip, konserler verece?i festivale dünyan?n dört bir yan?ndan yakla??k 500 kat?l?mc?n?n gelmesi bekleniyor.

Hem Suat Borazan'?n sponsoru hem de festivalin ana sponsorlar?ndan biri olan HUBB Enstrüman Atölyesi, festival boyunca tüm enstrümanlar?n? kat?l?mc? ve ziyaretçilerin be?enilerine sunacak.

 

www.tamburimundi.de